TISKANJE PLAKATOV


PLAKATI

V tiskarni VEK večje količine plakatov in ostalih promocijskih tiskovin natisnemo do velikosti B1. Manjše količine plakatov printamo na velikoformatni digitalni tisk, tako da vam lahko natisnemo plakat tudi več metrov dolg. Tiskamo na različne materiale, od klasičnega papirja do kartona in plastike.

Pred tiskom je dobro vedeti, kje se bo plakat nahajal in kako bo predstavljen. Temu primerno se izbere papir in se po potrebi material prevleče s plastično folijo, lakom ali UV zaščito.

LETAKI (FLYERJI) IN ZGIBANKE

Ob pospeševanju prodaje in promocije so letaki in zgibanke ključnega pomena, saj kupcem podajo informacije o izdelku, podjetju, organizaciji ali storitvi. Pomembno je, da oblika in grafika sovpadata s celostno podobo in so skrbno urejeni z ostalimi promocijskimi gradivi. Pri grafičnem oblikovanju pa je pomembno predvsem, da jasno in nazorno obvešča javnost, da poda informacije o storitvi ali izdelku in posledično pritegne ciljno skupino.

Letak (flyer) lahko tudi zalepimo v format pisma, kar daje občutek pisemske pošiljke in vam s tem zmanjšamo strošek distribucije.

Letaki in zgibanke (zloženke) so pogosto natisnjeni na 150g mat premazni papir, ki daje vtis kakovosti, lahko pa vam ponudimo širok izbor materialov predvidenih za takšno vrsto tiskovin.

Zgibane tiskovine so tudi lahko:

  • Vabila, voščilnice, ceniki, jedilni listi, mape ...