Na kratko o nas...

Tiskarstvo se je v družini Velnar začelo leta 1964, ko je Miloš kupil prvi sitotiskarski stroj. Ponudba tiskarjev tedaj ni bila velika, zato se štejemo za prave pionirje sitotiskarstva na slovenskem obalnem področju. Dve leti kasneje je začela potreba po offset tehniki, zato je bil kupljen prvi tiskarski stroj. Odločili smo se, da bo tisk postal naša osnovna dejavnost, saj je delo postajalo vedno bolj zahtevno, povpraševanj in naročil pa je bilo vedno več.

Miloš je kot prvi zasebnik-obrtnik v Sloveniji pridobil naziv tiskarna. Že leta 1969 smo na enobarvnem stroju delali barvni ovitek Ognjišča, česar ni zmogla narediti nobena tiskarna v Sloveniji. Leta 1980 smo se preselili v obrtno območje Šalara, kjer smo še danes.

Ob zakonskih spremembah smo ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, konec ’80. let smo med prvimi v proizvodnjo začeli uvajati računalniški fotostavek in kasneje računalniško pripravo tiska. Zgradili smo nove prostore v obrtnem območju in razširili proizvodnjo.

Danes tiskarno VEK poznajo številni naročniki grafičnih storitev, saj uporabljamo sodobne, tehnološko dovršene in računalniško vodene tiskarske stroje, ki zagotavljajo hiter in kakovosten tisk. Smo srednje velika tiskarna v Sloveniji in obvladujemo večji tržni delež tiskarskih storitev na obalno-kraškem področju in zavidljiv delež po Sloveniji, Italiji, Avstriji in drugje.

Tiskarna VEK je razširila svoj trg zaradi kakovosti, velike zmogljivosti in vrhunske tehnologije.

THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ®

Z letom 2018 smo sprejeli politiko Sveta za nadzor gozdov in prejeli FSC® certifikat, ki se zavzema za okoljsko primerno, družbeno koristno in gospodarsko uspešno upravljanje svetovnih gozdov. S certifikatom smo se odločili k spodbujanju odgovorno pridobljenega papirja, ohranjanju okolja, gozdnih živali in njihovega habitata.

Prizadevamo si za varovanje okolja, predvsem gozdov in proizvodov (iz njih uporaba okolju prijaznejših materialov).

Skrbimo za okolje

V Tiskarni VEK se zavedamo, da v delovnem procesu uporabljamo tudi okolju nevarne snovi.

Sodobna tehnologija nam omogoča zbiranje razvijalca, ki tako ne odteče v kanalizacijo, ob posodabljanju pa skrbimo tudi recikliranje industrijske vode. Zato smo s certificiranim podjetjem sklenili pogodbo o odvozu posebnih odpadkov (razvijalec, fiksir in ostanki barv). Odvoz papirnatih odpadkov pa vsak mesec odpelje približno 3 do 4 tone papirja.

Tiskarna »proizvaja« veliko manj hrupa, kot pred leti, ob tem pa kupujemo take tiskarske stroje, ki na enoto porabijo vedno manj energije.

Naša vizija

Želimo postati tiskarna, ki lahko izpolni vsako željo vsakemu kupcu v najkrajšem možnem času po konkurenčnih cenah. Naš cilj bomo dosegli z nadaljnjim posodabljanjem proizvodnje, neprestanim izobraževanjem zaposlenih in trženjem na strateško pomembnih območjih.