Na kratko o nas...

Tiskarstvo se je v družini Velnar začelo leta 1964, ko je Miloš kupil prvi sitotiskarski stroj. Ponudba tiskarjev tedaj ni bila velika, zato se štejemo za prave pionirje sitotiskarstva v Istri. Dve leti kasneje je začela potreba po offset tehniki zato je bil kupljen tudi prvi tiskarski stroj, postavljen pa je bil doma v predsobo. Vrtel se je noč in dan - zaradi negodovanja sosedov smo dejavnost preselili v koprsko mestno središče (Garibaldijeva ulica). Odločili smo se, da bo tiskarstvo postalo naša osnovna dejavnost saj je delo postajalo vedno bolj zahtevno, povpraševanj in naročil pa vedno več. Miloš si je kot prvi zasebnik-obrtnik v Sloveniji pridobil naziv tiskarna. Že leta 1969 smo na enobarvnem stroju delali barvni ovitek Ognjišča, česar ni zmogla narediti nobena tiskarna v Sloveniji. V letu 1980 smo se preselili v obrtno cono Šalara, kjer smo še danes.
Ob zakonskih spremembah smo Velnarjevi ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, konec ’80. let smo med prvimi v proizvodnjo začeli uvajati računalniški fotostavek in kasneje računalniško pripravo tiska. Zgradili smo nove prostore v obrtni coni, razširili proizvodnjo in danes poslujemo na 1500 kvadratnih metrih delovnih površin.

Danes Tiskarno VEK poznajo številni naročniki grafičnih storitev saj uporabljamo sodobne, tehnološko dovršene in računalniško vodene tiskarske stroje, ki zagotavljajo hiter in kakovosten tisk. Smo srednje velika tiskarna v Sloveniji in obvladujemo večji tržni delež tiskarskih storitev na obalno-kraškem področju. Tiskarna VEK je razširila svoj trg tudi v tujini in je danes velike zmogljivosti, zaradi vrhunske tehnologije naših strojev pa zagotavljamo kakovosten tisk, dodelavo in kratke dobavne roke.

THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ®

Z letom 2018 smo sprejeli politiko Sveta za nadzor gozdov in prejeli FSC® certifikat, ki se zavzema za okoljsko primerno, družbeno koristno in gospodarsko uspešno upravljanje svetovnih gozdov. S certifikatom smo se odločili k spodbujanju odgovorno pridobljenega papirja, ohranjanju okolja, predvsem gozdnih živali in njihovega habitata. Prizadevamo si za varovanje okolja, predvsem gozdov in proizvodov (iz njih uporaba okolju prijaznejših materialov).

Skrbimo za okolje

V Tiskarni VEK se zavedamo, da v delovnem procesu uporabljamo tudi okolju nevarne snovi. S certificiranim podjetjem smo zato sklenili pogodbo o odvozu posebnih odpadkov (razvijalec, fiksir in ostanki barv). Odvoz papirnatih odpadkov pa vsak mesec odpelje približno 1 do 2 toni papirja. Sodobna tehnologija nam omogoča zbiranje razvijalca, ki tako ne odteče v kanalizacijo, ob posodabljanju pa skrbimo tudi recikliranje industrijske vode. Tiskarna »proizvaja« veliko manj hrupa, kot pred leti, ob tem pa kupujemo take tiskarske stroje, ki na enoto porabijo vedno manj energije. Tudi v prihodnje se bomo odločali za tehnologijo, ki bo energetsko varčna in vedno bolj prijazna do okolja.

Naša vizija

Želimo postati tiskarna, ki lahko izpolni vsako željo vsakemu kupcu v najkrajšem času po konkurenčnih cenah. Naš cilj bomo dosegli z nadaljnjim posodabljanjem proizvodnje, neprestanim izobraževanjem zaposlenih in agresivnim trženjem naših zmogljivosti na strateško pomembnih območjih.